Pre-war
1914
Outbreak of the war
1915
1916
1917
1918
End of the war
Post-war

Text of the Slovakian national anthem (1844)

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich bratia, ved’ sa ony stratia: Slováci ožijú.
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo. Ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.

Translation:
Lightning strikes over the Tatra Mountains, the thunder wildly rolls.
Brothers, although they might hinder us, they will soon cease: the Slovaks are awakening.
Our Slovakia has slept until now. But the lightning and thunder shakes her and awakens her.